Beleidsplan Sociaal Domein

Beleidsplan Sociaal Domein

De focusgroep van de participatieraad heeft meegedacht over het nieuw te maken beleidsplan sociaal domein. Het sociaal domein is alles wat de gemeente doet rondom werk, welzijn, zorg en jeugd inclusief het brede welzijnswerk.

Dit is gebeurd door inwoners van Heemskerk te vragen op welke onderwerpen de gemeente de komende jaren haar aandacht moet richten.

De top 5 als belangrijkst genoemde thema’s uit de enquete, die prioriteit moeten krijgen, zijn:

  • (Sociale) veiligheid
  • Omzien naar elkaar
  • Gezondheid
  • Ontmoeten en dagbesteding
  • Aandacht voor jeugd en kwetsbare inwoner

Daarnaast is er gesproken met diverse organisaties actief in het sociaal domein om met elkaar te bezien wat de zorg en het welzijn de komende jaren vraagt van mensen en van organisaties.

Met alle uitkomsten vanuit de inwoners van Heemskerk en vanuit de organisaties is men bij de gemeente nu druk om één en ander samen te laten komen in een nieuw beleidsplan Sociaal Domein.

In het 3e/4e kwartaal van 2024 zal dit beleidsplan in de raadsvergadering worden behandeld.

U kunt alle resultaten bekijken op www.heemskerk.nl/beleidsplan

Vrijwilligers voor de Participatieraad Heemskerk gezocht

Vrijwilligers voor de Participatieraad Heemskerk gezocht

Ben jij zo’n betrokken Heemskerker en wil je ook een paar uur per week/maand met ons meedoen?

Wij zijn een groep betrokken, enthousiaste inwoners en zijn sinds 2018 actief in de Participatieraad van Heemskerk. Wij zijn geen politieke partij maar inwoners die samen met welzijnsorganisaties en de gemeente het wonen en leven in Heemskerk voor ons allemaal beter willen maken.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de meest uiteenlopende zaken binnen het Sociaal Domein. Zo gaat het daarbij bijvoorbeeld over toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een handicap of duidelijke informatie over regelingen zoals over armoederegelingen, mantelzorg bijvoorbeeld over de zorg voor je naasten maar ook over jongeren die 18 jaar worden.

Die kennis hebben we natuurlijk niet allemaal zelf. Daarom proberen we steeds mensen en organisaties met kennis over een bijzonder onderwerp erbij te betrekken.

Wij zouden het fijn vinden als je ons team wil komen versterken.

Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden. Je bent:

  • Ouder dan 15 jaar
  • Geen lid van de gemeenteraad
  • Werkt niet bij de gemeente of door de gemeente gecontracteerde instelling
  • Woont in Heemskerk

Interesse of meer informatie? Stuur een mailtje naar: info@participatieraadheemskerk.nl

Heemskerk Toegankelijk

Heemskerk Toegankelijk

Tijdens de week van de Toegankelijkheid organiseerden Gemeente Heemskerk en de Participatieraad op woensdag 4 oktober de Testdag Heemskerk Toegankelijk. Samen met vijf inwoners van Sint Agnes en wethouder Piet Burgering testten we hoe toegankelijk het dorp is.

Het was een eye opener voor de wethouder dat het rollen door het dorp soms een uitdaging is. Wat voor lopende mensen een mooie vlakke stoep is, blijkt voor een rolstoeler anders te zijn. Soms is een helling te stijl of zijn de stoeptegels te hobbelig. Bekijk hier hoe de wandeling met Piet Burgering door het dorp was.

De toekomst van het buurtwerk

De toekomst van het buurtwerk

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners in een prettige buurt wonen en naar elkaar omkijken. Het buurtwerk draagt eraan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen (aan activiteiten) en betrokken zijn bij hun buren en buurt. Hoe kan het buurtwerk nu en in de toekomst het beste deze bijdrage blijven leveren? 

Waarom een toekomstvisie?

Samen met de buurthuizen heeft de gemeente ontdekt dat de laatste jaren de behoefte aan buurtactiviteiten aan het veranderen is. Veranderingen die zichtbaar zijn in de maatschappij en ook veranderende wensen bij de nieuwe generatie gebruikers van de buurthuizen. De gemeente gaat samen met buurthuizen een nieuwe koers bepalen. Maar niet voordat we inwoners, gebruikers, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij buurtwerk vragen om hun ervaring of mening. 

Op 23 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de toekomstvisie buurtwerk. Hiermee is de bezuiniging van EURO 100.000,- van de baan. Nu kan worden gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan buurtwerk voor de komende jaren. Ook zullen hierbij buurthuisbezoekers en inwoners van Heemskerk weer betrokken worden.

Het streven is het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van 2023 af te ronden.

Wil jij met ons meedenken over de kwaliteitsnormen van de Dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Wil jij met ons meedenken over de kwaliteitsnormen van de Dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2022-2023 zullen we ook ons Kwaliteitshandvest actualiseren. Dit doen we graag samen met onze inwoners!

Het Kwaliteitshandvest

In het toekomstige Kwaliteitshandvest van de gemeente Heemskerk zal de focus komen te liggen op de wijze hoe wij onze diensten leveren, onze klanten behandelen, hoe wij met hen meedenken en wat zij hierin van ons mogen verwachten. Dit geldt niet enkel voor onze fysieke gastvrijheid, maar ook hoe de gemeente inwoners online ontvangt.
Met een Kwaliteitshandvest verbinden wij ons als organisatie aan specifieke normen, dus het Kwaliteitshandvest stelt een norm voor onze dienstverlening.

De norm zetten we samen

Als gemeente willen we onze dienstverlening doorontwikkelen. De kern van een Kwaliteitshandvest is het maken van een aantal concrete beloften door middel van servicenormen die jullie als inwoners van ons mogen verwachten over de kwaliteit van de dienstverlening. Hierdoor is de input van onze inwoners van essentieel belang. Dus als we de dienstverlening willen doorontwikkelen moeten we dit samen doen. Dit doen we zowel intern binnen de organisatie als graag extern met jullie!

Denk jij met ons mee?

Op onderstaande data worden bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de dienstverlening van de gemeente Heemskerk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over waar jullie als inwoners behoeften aan hebben, wat wij hiervoor anders moeten doen en wat er concreet moet veranderen.

De input van de bijeenkomsten zal mede de basis vormen van ons nieuwe Kwaliteitshandvest.

Datum: woensdag 1 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de raadzaal in het gemeentehuis (Maerten van, Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk)

Datum: woensdag 8 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de Stut (Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk)

Meld je aan!
Wil je graag meedenken over de doorontwikkeling van onze dienstverlening, meld je dan aan via DEZE LINK of neem contact op met Dominique van der Leek (06 38746876).