De focusgroep van de participatieraad heeft meegedacht over het nieuw te maken beleidsplan sociaal domein. Het sociaal domein is alles wat de gemeente doet rondom werk, welzijn, zorg en jeugd inclusief het brede welzijnswerk.

Dit is gebeurd door inwoners van Heemskerk te vragen op welke onderwerpen de gemeente de komende jaren haar aandacht moet richten.

De top 5 als belangrijkst genoemde thema’s uit de enquete, die prioriteit moeten krijgen, zijn:

  • (Sociale) veiligheid
  • Omzien naar elkaar
  • Gezondheid
  • Ontmoeten en dagbesteding
  • Aandacht voor jeugd en kwetsbare inwoner

Daarnaast is er gesproken met diverse organisaties actief in het sociaal domein om met elkaar te bezien wat de zorg en het welzijn de komende jaren vraagt van mensen en van organisaties.

Met alle uitkomsten vanuit de inwoners van Heemskerk en vanuit de organisaties is men bij de gemeente nu druk om één en ander samen te laten komen in een nieuw beleidsplan Sociaal Domein.

In het 3e/4e kwartaal van 2024 zal dit beleidsplan in de raadsvergadering worden behandeld.

U kunt alle resultaten bekijken op www.heemskerk.nl/beleidsplan