Nieuw beleidsplan Jeugd

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan Jeugd. Wij willen met jongeren en ouders in gesprek die het afgelopen jaar een jeugdhulpvraag hadden. We willen graag horen wat uw ervaringen met hulp zijn. Wat gaat er volgens u goed? Maar ook: wat kan er beter?

Hiervoor worden er twee groepsgesprekken georganiseerd één voor ouders en één voor jongeren. Woensdag 25 januari vanaf 18:00 uur tot 21:00 is het eerste gesprek met ouders van jongeren die het afgelopen jaar een hulpvraag hadden. Voor eten wordt gezorgd. Ook is er een bedankje voor de deelnemers.

Aanmelden is nodig voor het groepsgesprek van 25 januari in het Kennemertheater met ouders: geef uw naam, mailadres en telefoonnummer door aan de onafhankelijke gespreksleider Loes ter Horst email: loes@dexpeditie.nl, zij neemt contact met u op.

Voor het gesprek met jongeren wordt nog een datum gepland. Hiervoor aanmelden kan bij de gespreksleider Loes ter Horst, email:loes@dexpeditie.nl

De contactinformatie wordt alleen gebruikt om de deelnemer te bereiken voor de spiegelbijeenkomst en het delen van het verslag na afloop. De gegevens worden niet bewaard.

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Op woensdag 5 oktober werd de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd door de gemeente samen met de Participatieraad. De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Een groep Heemskerkers hebben ‘s middags de toegankelijkheid voor rolstoelers, mensen met rollators of krukken in restaurants, cafés, winkels en andere locaties in het dorp beoordeeld aan de hand van een checklist. Verschillende vragen werden gesteld zoals: Is de entree rolstoeltoegankelijk? Is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig? Is er een gehandicaptenparkeerplaats dichtbij aanwezig? Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en welke ‘drempels’ nog moeten worden weggenomen voor een meer toegankelijk en inclusief Heemskerk.

 

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner, de vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden. Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden.

 

Recente nieuwsberichten

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie?

Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op Facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden.

De focusgroep Schuldhulpverlening heeft een advies met betrekking tot de perceptie en de vindbaarheid van de belanghebbenden uitgebracht aan het college.

Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden. 

Het definitieve advies is op 1 december 2021 uitgebracht, klik hier voor het gehele advies. 

 

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

  • Wat zijn de minimaregelingen in Heemskerk? Geld voor mensen met een laag inkomen.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een van de minimaregelingen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft voor wat u nodig heeft. Dat u extra kosten moet maken, die nodig zijn en die u niet kunt betalen. Die extra kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente Heemskerk.  Dat gebeurt met de minimaregelingen of via de bijzondere bijstand. De gemeente Heemskerk heeft samen met de Participatieraad een nieuwe folder hierover gemaakt. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente over de minimaregelingen.

Recente nieuwsberichten

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...