Doe mee met de Testdag: Heemskerk Toegankelijk

Doe mee met de Testdag: Heemskerk Toegankelijk

De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Op woensdag 5 oktober wordt de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd. Deze dag staat in het teken van bewustwording en vindt plaats in de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 8 oktober 2022). Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wat is de Testdag: Heemskerk Toegankelijk?
Tijdens de Testdag gaat iedereen op pad om locaties te beoordelen a.d.h.v. een checklist. We nodigen je uit om de toegankelijkheid van de locaties binnen onze gemeente in kaart te brengen. Denk aan de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, mensen met rollators of krukken in onze restaurants, winkels en sportlocaties. Maar ook de blindengeleide paden en invalideparkeerplaatsen binnen onze gemeente kunnen meegenomen worden in de test. Het doel van de dag is om op een leuke manier meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid en op deze manier ook ‘verbeterpunten’ op te halen voor in de Lokale Inclusie Agenda. Iedereen, met of zonder beperking, mag meedoen!

Test de toegankelijkheid in Heemskerk
In Heemskerk organiseren de gemeente en de participatieraad Heemskerk gezamenlijk de testdag. Zij maken zich op deze manier sterk voor de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking. De testdag start op woensdag 5 oktober om 13.00 uur in het gemeentehuis. Er worden diverse locaties getest op toegankelijkheid. Wie wil helpen testen is van harte welkom. Graag van tevoren even aanmelden bij Yvon de Wit, via y.dewit@heemskerk.nl

In het gemeentehuis zijn checklists beschikbaar op de testdag zelf.

We hopen je op 5 oktober te zien!

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner, de vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden. Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden.

 

Recente nieuwsberichten

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie?

Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op Facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden.

De focusgroep Schuldhulpverlening heeft een advies met betrekking tot de perceptie en de vindbaarheid van de belanghebbenden uitgebracht aan het college.

Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden. 

Het definitieve advies is op 1 december 2021 uitgebracht, klik hier voor het gehele advies. 

 

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

  • Wat zijn de minimaregelingen in Heemskerk? Geld voor mensen met een laag inkomen.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een van de minimaregelingen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft voor wat u nodig heeft. Dat u extra kosten moet maken, die nodig zijn en die u niet kunt betalen. Die extra kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente Heemskerk.  Dat gebeurt met de minimaregelingen of via de bijzondere bijstand. De gemeente Heemskerk heeft samen met de Participatieraad een nieuwe folder hierover gemaakt. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente over de minimaregelingen.

Recente nieuwsberichten