Wil jij met ons meedenken over de kwaliteitsnormen van de Dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Wil jij met ons meedenken over de kwaliteitsnormen van de Dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2022-2023 zullen we ook ons Kwaliteitshandvest actualiseren. Dit doen we graag samen met onze inwoners!

Het Kwaliteitshandvest

In het toekomstige Kwaliteitshandvest van de gemeente Heemskerk zal de focus komen te liggen op de wijze hoe wij onze diensten leveren, onze klanten behandelen, hoe wij met hen meedenken en wat zij hierin van ons mogen verwachten. Dit geldt niet enkel voor onze fysieke gastvrijheid, maar ook hoe de gemeente inwoners online ontvangt.
Met een Kwaliteitshandvest verbinden wij ons als organisatie aan specifieke normen, dus het Kwaliteitshandvest stelt een norm voor onze dienstverlening.

De norm zetten we samen

Als gemeente willen we onze dienstverlening doorontwikkelen. De kern van een Kwaliteitshandvest is het maken van een aantal concrete beloften door middel van servicenormen die jullie als inwoners van ons mogen verwachten over de kwaliteit van de dienstverlening. Hierdoor is de input van onze inwoners van essentieel belang. Dus als we de dienstverlening willen doorontwikkelen moeten we dit samen doen. Dit doen we zowel intern binnen de organisatie als graag extern met jullie!

Denk jij met ons mee?

Op onderstaande data worden bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de dienstverlening van de gemeente Heemskerk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over waar jullie als inwoners behoeften aan hebben, wat wij hiervoor anders moeten doen en wat er concreet moet veranderen.

De input van de bijeenkomsten zal mede de basis vormen van ons nieuwe Kwaliteitshandvest.

Datum: woensdag 1 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de raadzaal in het gemeentehuis (Maerten van, Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk)

Datum: woensdag 8 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de Stut (Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk)

Meld je aan!
Wil je graag meedenken over de doorontwikkeling van onze dienstverlening, meld je dan aan via DEZE LINK of neem contact op met Dominique van der Leek (06 38746876).

Vrijwilligers voor de Participatieraad Heemskerk gezocht

Vrijwilligers voor de Participatieraad Heemskerk gezocht

Ben jij zo’n betrokken Heemskerker en wil je ook een paar uur per week/maand met ons meedoen?

Wij zijn een groep betrokken, enthousiaste inwoners en zijn sinds 2018 actief in de Participatieraad van Heemskerk. Wij zijn geen politieke partij maar inwoners die samen met welzijnsorganisaties en de gemeente het wonen en leven in Heemskerk voor ons allemaal beter willen maken.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de meest uiteenlopende zaken binnen het Sociaal Domein. Zo gaat het daarbij bijvoorbeeld over toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een handicap of duidelijke informatie over regelingen zoals over armoederegelingen, mantelzorg bijvoorbeeld over de zorg voor je naasten maar ook over jongeren die 18 jaar worden.

Die kennis hebben we natuurlijk niet allemaal zelf. Daarom proberen we steeds mensen en organisaties met kennis over een bijzonder onderwerp erbij te betrekken.

Wij zouden het fijn vinden als je ons team wil komen versterken.

Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden. Je bent:

  • Ouder dan 15 jaar
  • Geen lid van de gemeenteraad
  • Werkt niet bij de gemeente of door de gemeente gecontracteerde instelling
  • Woont in Heemskerk

Interesse of meer informatie? Stuur een mailtje naar: info@participatieraadheemskerk.nl

Nieuw beleidsplan Jeugd

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan Jeugd. Wij willen met jongeren en ouders in gesprek die het afgelopen jaar een jeugdhulpvraag hadden. We willen graag horen wat uw ervaringen met hulp zijn. Wat gaat er volgens u goed? Maar ook: wat kan er beter?

Hiervoor worden er twee groepsgesprekken georganiseerd één voor ouders en één voor jongeren. Woensdag 25 januari vanaf 18:00 uur tot 21:00 is het eerste gesprek met ouders van jongeren die het afgelopen jaar een hulpvraag hadden. Voor eten wordt gezorgd. Ook is er een bedankje voor de deelnemers.

Aanmelden is nodig voor het groepsgesprek van 25 januari in het Kennemertheater met ouders: geef uw naam, mailadres en telefoonnummer door aan de onafhankelijke gespreksleider Loes ter Horst email: loes@dexpeditie.nl, zij neemt contact met u op.

Voor het gesprek met jongeren wordt nog een datum gepland. Hiervoor aanmelden kan bij de gespreksleider Loes ter Horst, email:loes@dexpeditie.nl

De contactinformatie wordt alleen gebruikt om de deelnemer te bereiken voor de spiegelbijeenkomst en het delen van het verslag na afloop. De gegevens worden niet bewaard.

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Op woensdag 5 oktober werd de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd door de gemeente samen met de Participatieraad. De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Een groep Heemskerkers hebben ‘s middags de toegankelijkheid voor rolstoelers, mensen met rollators of krukken in restaurants, cafés, winkels en andere locaties in het dorp beoordeeld aan de hand van een checklist. Verschillende vragen werden gesteld zoals: Is de entree rolstoeltoegankelijk? Is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig? Is er een gehandicaptenparkeerplaats dichtbij aanwezig? Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en welke ‘drempels’ nog moeten worden weggenomen voor een meer toegankelijk en inclusief Heemskerk.