Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2022-2023 zullen we ook ons Kwaliteitshandvest actualiseren. Dit doen we graag samen met onze inwoners!

Het Kwaliteitshandvest

In het toekomstige Kwaliteitshandvest van de gemeente Heemskerk zal de focus komen te liggen op de wijze hoe wij onze diensten leveren, onze klanten behandelen, hoe wij met hen meedenken en wat zij hierin van ons mogen verwachten. Dit geldt niet enkel voor onze fysieke gastvrijheid, maar ook hoe de gemeente inwoners online ontvangt.
Met een Kwaliteitshandvest verbinden wij ons als organisatie aan specifieke normen, dus het Kwaliteitshandvest stelt een norm voor onze dienstverlening.

De norm zetten we samen

Als gemeente willen we onze dienstverlening doorontwikkelen. De kern van een Kwaliteitshandvest is het maken van een aantal concrete beloften door middel van servicenormen die jullie als inwoners van ons mogen verwachten over de kwaliteit van de dienstverlening. Hierdoor is de input van onze inwoners van essentieel belang. Dus als we de dienstverlening willen doorontwikkelen moeten we dit samen doen. Dit doen we zowel intern binnen de organisatie als graag extern met jullie!

Denk jij met ons mee?

Op onderstaande data worden bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de dienstverlening van de gemeente Heemskerk. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nagedacht over waar jullie als inwoners behoeften aan hebben, wat wij hiervoor anders moeten doen en wat er concreet moet veranderen.

De input van de bijeenkomsten zal mede de basis vormen van ons nieuwe Kwaliteitshandvest.

Datum: woensdag 1 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de raadzaal in het gemeentehuis (Maerten van, Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk)

Datum: woensdag 8 maart
Tijd: 19.30 uur tot 21:00 uur
Locatie: de Stut (Maasstraat 3, 1966 VN Heemskerk)

Meld je aan!
Wil je graag meedenken over de doorontwikkeling van onze dienstverlening, meld je dan aan via DEZE LINK of neem contact op met Dominique van der Leek (06 38746876).