Focusgroepen

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van...

Kracht van Meedoen

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het...

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse...

Jeugd Complexe Zorg

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere,...

Communicatie Minima

Communicatie Minima

Dit project heeft tot doel de minimaregelingen in Heemskerk bekend en bereikbaar maken.

Fysieke Toegankelijkheid

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties...

Hulpmiddelen Welzorg

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd...

Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal...

Doe mee met de participatieraad!

Word lidGeef je mening