Over de Participatieraad

Wat doet de Participatieraad

De Participatieraad houdt zich bezig met inspraak op het gebied van het sociale domein van de gemeente Heemskerk. Dat doen wij door met inwoners te overleggen en hun inbreng door middel van adviezen en rapporten aan het college van burgemeesters en wethouders (college van B&W) door te geven.

De Participatieraad adviseert dus niet zelf, maar zorgt ervoor dat betrokken inwoners het college van B&W adviseren.  We stellen daarbij de manier waarop (de participatievorm) vast en evalueren die na afloop.

Alle onderwerpen, de wijze van participatie en de planning vormen samen de zogenoemde ‘participatieagenda’.

De participatie vindt plaats op inititief van inwoners of van de gemeente. De inspraak wordt voornamelijk georganiseerd door zelfstandig werkende groepen, focusgroepen genaamd.

De  Participatieraad Heemskerk is door het college van B&W geïnstalleerd.

Het Sociale Domein

Is gemeentebeleid over zorg, welzijn en/of ondersteuning van:

  • jeugd
  • chronisch zieken
  • gehandicapten
  • ouderen
  • bijstandsgerechtigden
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • mantelzorgers en
  • zorgvrijwilligers

Doe mee met de participatieraad!

Word lidGeef je mening