Focusgroepen Jeugd naar één Regionale Focusgroep

Het betreft de regionale projecten:

  1. Uitvoeringsagenda Jeugd;
  2. Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Besloten is beide regionale projecten over jeugd in een focusgroep participatie Jeugd onder te brengen. Maar wel als twee aparte agendapunten. Motief voor het laatste is dat de twee onderwerpen verschillende sub-doelgroepen benaderen. De jeugd en jongeren uit de IJmond in het algemeen (Uitvoeringsagenda) en jongeren en hun verzorgenden met een “zware hulpvraag” (Klantreis). Over de voortgang op beide onderwerpen rapporteren we wel apart.

 

Uitvoeringsagenda Jeugd 2021

Bij projecten waarbij dit van toepassing is, adviseert de P-raad hoe we de jeugdigen en ouders en de netwerkpartners kunnen betrekken. De doelgroep daarbij is: Jeugd, ouders en netwerker-partners.

Daarvoor wordt een lijst vastgesteld van welke beleidsvragen uit de in 2021 vastgestelde Uitvoerings-agenda in de komende 18 maanden participatietrajecten worden opgesteld. Met welk doel en hoe. Maximaal drie vragen tegelijkertijd in behandeling. Dit ook als voeding van het op te stellen nieuwe Beleidsplan Jeugd in de Regio.

 

Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Samen met de drie gemeenten wil de werkgroep bekijken welke lessen wij uit de resultaten van de klantreis kunnen halen en op welke manier wij hiervan kunnen leren met vooral het oog op hoe ons lokale veld kan leren/groeien.  Gezien het doel: ‘ophalen wat wij vanuit het perspectief van de inwoners kunnen verbeteren in ons totale stelsel/gemeentelijk beleid’ is het de bedoeling om op basis van de uitkomst van het onderzoek te bekijken welk gesprekken we willen voeren en met wie dan. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de aandachtpunten die genoemd zijn in de gesprekken met de jeugdigen/gezinnen. We beschouwen of door jongeren c.s. genoemde belangrijke bevindingen uit de rapportage Klantreis terugkomen in de aanbestedingsaanbevelingen.

23 Juni spreken we in de Focusgroep hier verder over en zullen dan zien welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Recente nieuwsberichten

Beleidsplan Sociaal Domein

De focusgroep van de participatieraad heeft meegedacht over het nieuw te maken beleidsplan sociaal...

Heemskerk Toegankelijk

Tijdens de week van de Toegankelijkheid organiseerden Gemeente Heemskerk en de Participatieraad op...

Jaarstukken 2022

In januari 2023 hebben wij de jaarstukken van de Participatieraad van 2022 geschreven. Klik hier...

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...