Op woensdag 5 oktober werd de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd door de gemeente samen met de Participatieraad. De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Een groep Heemskerkers hebben ‘s middags de toegankelijkheid voor rolstoelers, mensen met rollators of krukken in restaurants, cafés, winkels en andere locaties in het dorp beoordeeld aan de hand van een checklist. Verschillende vragen werden gesteld zoals: Is de entree rolstoeltoegankelijk? Is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig? Is er een gehandicaptenparkeerplaats dichtbij aanwezig? Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en welke ‘drempels’ nog moeten worden weggenomen voor een meer toegankelijk en inclusief Heemskerk.