Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

  • Wat zijn de minimaregelingen in Heemskerk? Geld voor mensen met een laag inkomen.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een van de minimaregelingen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft voor wat u nodig heeft. Dat u extra kosten moet maken, die nodig zijn en die u niet kunt betalen. Die extra kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente Heemskerk.  Dat gebeurt met de minimaregelingen of via de bijzondere bijstand. De gemeente Heemskerk heeft samen met de Participatieraad een nieuwe folder hierover gemaakt. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente over de minimaregelingen.

Recente nieuwsberichten

Beleidsplan Sociaal Domein

De focusgroep van de participatieraad heeft meegedacht over het nieuw te maken beleidsplan sociaal...

Heemskerk Toegankelijk

Tijdens de week van de Toegankelijkheid organiseerden Gemeente Heemskerk en de Participatieraad op...

Jaarstukken 2022

In januari 2023 hebben wij de jaarstukken van de Participatieraad van 2022 geschreven. Klik hier...

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...