Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

  • Wat zijn de minimaregelingen in Heemskerk? Geld voor mensen met een laag inkomen.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een van de minimaregelingen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft voor wat u nodig heeft. Dat u extra kosten moet maken, die nodig zijn en die u niet kunt betalen. Die extra kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente Heemskerk.  Dat gebeurt met de minimaregelingen of via de bijzondere bijstand. De gemeente Heemskerk heeft samen met de Participatieraad een nieuwe folder hierover gemaakt. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente over de minimaregelingen.

Recente nieuwsberichten