Jeugd Complexe Zorg

Jeugd Complexe Zorg

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject hebben gekregen. Aan deze focusgroep nemen twee leden van de Participatieraad Heemskerk deel.

Status

De focusgroep heeft de door het bureau BMC gebruikte participatievorm (de ‘klantreis’) besproken. Hieruit is gekomen dat de focusgroep betrokken wordt na de interviews zodat zij op basis van de informatie uit de gesprekken kan adviseren. De focusgroep zal dit in het advies vermelden. 

Halverwege oktober werden de organisaties die zorg leveren verzocht de geselecteerde jongeren – en hun ouders – te vragen om mee te werken aan het onderzoek. Van de in totaal 30 jongeren die zij in deze eerste ronde bezochten, reageerde een deel positief. Omdat er nog steeds niet voldoende deelnemers aan het onderzoek zijn, gaan de zorgaanbieders opnieuw een aantal jongeren benaderen.

Het plan was om rond de kerstvakantie de eerste resultaten te kunnen delen. In verband met corona wordt dat waarschijnlijk januari/februari 2021.

Het advies

Nog niet van toepassing.

Gestart op

5 oktober 2020. 

Contactpersoon

Henk Engel

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Communicatie Minima

Communicatie Minima

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden bekijken en beoordelen.

Status

De gemeentelijke folder is klaar maar de leden van de focusgroep zijn nog niet helemaal tevreden met het eindresultaat:

 • Het taalgebruik is te ingewikkeld.
 • Er staan verwijzingen naar websites in zonder daarbij ook folders of andere niet digitale informatiemogelijkheden te vermelden.
 • Sommige gegevens ontbreken zoals hulp door niet-gemeentelijke organisaties zoals Humanitas of het Noodfonds.

De manier van verspreiden wordt later besproken.

Het advies

De  volgende adviezen zijn alvast gegeven:

  • Geef via gemeentelijke websites dezelfde informatie als in papieren media, zoals folders en kranten.
  • Plaats op de websites een link om de folder te downloaden.
  • Verspreid regelmatig een nieuwsbrief met relevante informatie zoals nieuwe regelingen en folders.

Gestart op

5 maart 2020. Door de coronacrisis heeft dit project lang stilgelegen.

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.

Status

Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel gecontroleerd en is er ook toezicht op de werkplek.

Het advies

De deelnemers konden aan het einde van het interview verbetertips doorgeven over de hulp bij het huishouden, iets wat een kwart van de deelnemers deed. Veel ideeën gaan over het aantal uren hulp dat de deelnemer ontvangt. Andere verbetertips van de deelnemers zijn:

 • Controleer kort na de start of de huishoudelijke hulp en de cliënt elkaar liggen.
 • Geef per cliënt meer tijd aan de huishoudelijke hulp voor het uitvoeren van de taken.
 • Zorg voor minder personeelswisselingen zodat de cliënt een vaste huishoudelijke hulp voor langere tijd heeft.
 • Zorg bij ziekte of vakantie van de hulp voor vervanging.
 • Zorg voor beter opgeleide of meer ervaren huishoudelijke hulpen; ook deze moeten een goede service bieden.
 • Laat de huishoudelijke hulp meer luisteren naar de wensen en adviezen van de cliënt.
 •  Bespreek regelmatig de dienstverlening door de huishoudelijke hulp met de cliënt.

Volgens de ‘verordening Participatie Sociaal Domein’ is het in de IJmond-gemeenten verplicht om inwoners inspraak te geven bij nieuwe regels op het gebied van het sociaal domein. De Participatieraad heeft gekeken of die inspraak goed verloopt. Dat is gedaan door te kijken naar de volgende aspecten:

 • Wordt de reden van de nieuwe regel goed uitgelegd?
 • Is duidelijk gemaakt wat er precies verandert, wie het gaat uitvoeren, hoe, wanneer en waar?
 • Hoe is de nieuwe regel ingevoerd?

Ook werd bekeken hoe de gemeente heeft gereageerd op het advies van de Participatieraad en welke acties zijn genomen. Het resultaat van dit onderzoek was bemoedigend: bij alle nieuwe regels heeft de gemeente goed gehandeld.

Gestart op

Per 17 december 2020 gestopt.

Contactpersoon

Joris Jansbeken

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Fysieke Toegankelijkheid

Fysieke Toegankelijkheid

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testen

Status

Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies geschreven. De groep volgt nu de ontwikkelingen op dit vlak. Op dit moment wordt gewerkt aan een sticker voor de toegankelijkheid voor o.a. winkels.

Het advies

De focusgroep heeft advies uitgebracht over 11 plekken in Heemskerk waaronder het gemeentehuis en alle stembureaus. Dit advies is aangevuld met enkele opmerkingen over het voorstel ‘Groen plein Gemeentehuis’.

Gestart op

5 augustus 2018

Contactpersoon

Linda de Vries

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Hulpmiddelen Welzorg

Hulpmiddelen Welzorg

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze gegeven worden. Ook praat de groep met de hulpmiddelenleverancier over klachten van gebruikers.  

Status

De groep heeft de volgende zaken met de leverancier besproken:

 • de aanbesteding
 • de planning
 • de manier waarop men de klanten te woord staat
 • de snelheid en kwaliteit van de levering van de hulpmiddelen
 • de snelheid en kwaliteit van de reparaties
 • de communicatie via de website
 • de zichtbaarheid op de markt??

Het advies

Adviseren gebeurt in de vergaderingen, vaak aan de hand van een actielijst. Welzorg geeft regelmatig een overzicht van de binnengekomen klachten.

Volgens de verordening (gemeentelijke afspraken) hebben de  participatieraden geen inspraak bij de inkoop van de hulpmiddelen door de gemeente. Omdat de IJmondgemeenten het toch belangrijk vinden om bij de inkoop van de hulpmiddelen ook naar de ervaringen van de gebruikers van Wmo-voorzieningen te kijken, is dit een punt van extra aandacht voor het gebruikersoverleg.

 

Gestart op

29 mei 2015 (de groep heeft verschillende namen gehad).

Contactpersoon

John Westerduin

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.