Harry Vermeulen

Harry Vermeulen

voorzitter

Mijn naam is Dorine Vermeulen. Ik ben de voorzitter van de Participatieraad en vanaf de start van de Raad actief lid. Ik ben getrouwd, heb drie pubers thuis en ben op dit moment werkzaam in de Kinder& Jeugdpsychiatrie na een lange carrière binnen het basisonderwijs (waarin ik zo ongeveer alle functies die er zijn, heb gehad).De reden waarom ik lid ben geworden van de Participatieraad is omdat ik aan den lijve ondervonden heb dat het lastig is om je weg te vinden als je hulp nodig hebt en daarnaast zag ik dat ook vaak binnen mijn werk – het onderwijs- terug. Ik denk dan ook dat de informatievoorziening en aansluiting veel beter kan!

Het sociaal domein is breed. Er zijn dan ook veel actuele onderwerpen die bij de gemeente langskomen waarbij ons advies is gewenst..Ik vind het erg leuk me ook naast het onderwerp jeugd bezig te houden met vraagstukken op het gebied van bijv. armoedebeleid of participatie in het algemeen. Waar willen burgers over meedenken en hoe betrekken we mensen bij onderwerpen die van belang zijn? Kortom: genoeg vraagstukken om keuzes in te maken en mij – samen met alle andere leden- over te buigen!! Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren zodat beleid ook echt goed kan aansluiten bij de behoeftes die leven in Velsen en in de IJmond.

Wil je contact met mij opnemen? Laat dan een bericht achter via het contactformulier.